TP.HCM hỗ trợ cho giáo viên mầm non từ 25% lương trở lên

TP.HCM hỗ trợ cho giáo viên mầm non từ 25% lương trở lên

(TNO) Ngày 8.8, theo thông tin từ Sở GD- ĐT TP.HCM, UBND TP.HCM đã ban hành các quyết định thực hiện một số chế độ đặc thù cho ngành GD bắt đầu từ năm học 2014 - 2015.
Cụ thể, do tính chất công việc, UBND TP.HCM hỗ trợ thêm 25% tiền lương đối với cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở mầm non công lập. Như vậy tổng mức hỗ trợ là 60% (35% theo quy định và 25% là phần hỗ trợ của TP.HCM).
Đối với cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp giảng dạy nhóm lớp 6 đến 18 tháng tuổi, hỗ trợ thêm 35% tiền lương. Như vậy, mức phụ cấp mới sẽ là 70% tiền lương, bằng với mức phụ cấp ưu đãi giáo viên trường chuyên biệt (gồm 35% phụ cấp ưu đãi, 35% do tính chất công việc).
Nhân viên các trường mầm non sẽ được hỗ trợ thêm 25% tiền lương
Giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới sẽ nhận hỗ trợ thêm từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2016-2017, theo mức như sau: Năm đầu: hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng; Năm thứ hai: hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng; Năm thứ ba: hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng; Từ năm thứ tư thực hiện chế độ tiền lương theo quy định hiện hành.
    Blogger Comment
    Facebook Comment